رد کردن لینک ها

مروری بر اولین دوره جشنواره

آثار برتر نخستین جشنواره هنرهای دیجیتال و همراه تبریز – مهر ماه ۱۳۹۴
(دانشکده هنرهای رایانه ای – دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

انیمیشن

« آنها زنده اند » ساخته حسنعلی اربابی
« مرد خاکی » ساخته مهسا سامانی
« AB- O+ » ساخته رضا هادیانی

در همین بخش به آثار ذیل دیپلم افتخار تعلق گرفت:
« باور » ساخته امیر واحدی « دختر آت آشغالی » ساخته محمد زارع

اپلیکیشن

« سون سنگر » ساخته نسرین شهابی
« کوکیار ساز سنتور » ساخته پویا احمد وند
« نبرد آزادی » ساخته رضا عرفان پیربابایی

در همین بخش به آثار ذیل دیپلم افتخار تعلق گرفت:
« تولید صدا » ساخته اتابک محمد زاده و « واقعیت افزوده » ساخته حسین زارعی

به برگزیده های اول تا سوم جشنواره علاوه بر دیپلم افتخار ، تندیس جشنواره ، صنایع دستی و مبلغ نقدی تعلق گرفت
در این جشنواره از دو اثر انتخابی توسط مخاطبان، نرم افزار « تولید صدا » اثر اتابک محمدزاده در بخش فنی و « آرزوهایت را کجا گذاشته ای؟ » اثر شانلی اکبری در بخش انیمیشن به عنوان آثار منتخب برگزیده و تجلیل شدند.