رد کردن لینک ها

Contact Us

کانال های ارتباطی با دبیرخانه دومین جشنواره ملی صنعت هنرهای دیجیتال تبریز

 تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشکده هنرهای رایانه ای(چند رسانه ای)

Call us

۰۴۱-۳۵۴۱۲۱۳۶

 

Mail us

info@tdaf.ir